Diskuterar skogen och älgarna
  • Allmogejakt

Diskuterar skogen och älgarna

NotiserPublicerad: 2014-05-06 10:15

Den 6 maj samlas ett 40-tal företrädare för skogsnäringen och jägarna för att diskutera läget för älg och skog i de fyra nordligaste länen i Sverige – Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Det är första gången ett sådant möte arrangeras sedan den nya älgförvaltningen inleddes. Mötet hålls på Evys lunchrestaurang och catering i Umeå.
Fokus kommer att ligga på hur arbetet med de parallella mål som satts upp för förvaltningen, som exempelvis kvaliteten på älgstammen och skadorna på skogen, och hur det ska utföras på bästa sätt. Man kommer även att se över utformning av älgbetesinventering och foderprognoser.
– Genom dagens dialog vill vi stärka arbetet med den nya älgförvaltningen. Vi hoppas att vi genom detta arbetssätt ska få en mer långsiktig och samstämmig bild av hur förväntningarna på de olika intressenternas roller i älgförvaltningen ser ut, säger Björn Jonsson, enhetschef på länsstyrelsen Västerbotten, i ett pressmeddelande.
– Det är mycket positivt att skogsfrågorna får en allt tydligare plats i en utvecklad älgförvaltning. Fakta om omfattningen av såväl älgens betning som tillgång på foder är viktiga underlag för beslut om förvaltningen, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB