Dubbelregistreringen bör slopas
  • Granngården

Dubbelregistreringen bör slopas

NotiserPublicerad: 2010-11-17 04:43

Riksdagens miljö- och Jordbruksutskott vill se över dubbelregistreringen av älgjakt i norra Sverige.
Utskottet anser att det parallella utnyttjandet av jaktmarken av både samer och andra jaktlag skapar onödiga konflikter mellan samebyar och lokalbefolkning. Därför bör dubbelregistreringen tas bort.
Utskottet menar att regeringen bör göra en översyn och återkomma med förslag på hur dubbelregistreringen ska kunna tas bort och hur drabbade ska kompenseras.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB