En röst fällde kortare grisjakt
  • Granngården

En röst fällde kortare grisjakt

NotiserPublicerad: 2013-04-12 10:06

Under torsdagskvällen höll Jägareförbundet Kronoberg årsstämma, där bland annat frågan om kortare jakttid på vuxna vildsvin behandlades. Debatten kring frågan ledde till en hård och lång debatt, där många uttryckte motstånd mot att korta jakttiden.
När frågan gick till votering med rösträkning blev resultatet så jämnt det kan bli. Antalet röster emot förslaget var 20 och antalet för var 19. Stämmans beslut blev således att lägga ner förslaget.
När det gäller frågan om huruvida sugga som följs åt av årsgrisar ska vara fredade hela året, togs beslut att styrelsen ska skicka en skrivelse till Jägareförbundet där de uppmanas att utreda begreppet årsgrisar i samarbete med Naturvårdsverket.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB