Enklare villkor för säljägare
  • Allmogejakt

Enklare villkor för säljägare

NotiserPublicerad: 2014-12-15 10:19

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att utreda kraven på provtagning av sälar som skjutits under jakt, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. I dag krävs det omfattande prover som jägaren ska ta av den säl han fällt, och många har tyckt att det har varit betungande. Därför föreslår verket att detta ska förenklas.
– Naturvårdsverket föreslår ett antal förenklingar i provtagningen. En mindre del av sälproverna förblir obligatoriska. Övriga prover blir frivilligt att sända in. Vi föreslår också förändringar i ersättningsnivåerna. För de obligatoriska proverna sänks nivån något men ersättningsnivån höjs för de som skickar in ytterligare prover frivilligt, berättar Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB