Etappmålet för varg ska utredas
  • Vildmarkshörnan

Etappmålet för varg ska utredas

NotiserPublicerad: 2009-02-18 18:29

Regeringen kommer under våren att tillsätta en utredning med bred förankring i olika intressegrupper för att utvärdera etappmålen för varg och järv. Regeringen ska även analysera en gynnsam bevarandestatus för de bägge arterna. 

Naturvårdsverkets förslag om bland annat begränsad vargjakt kommer nu omedelbart att skickas ut en remissomgång till ett stort antal myndigheter och organisationer. Redovisningarna och remissvaren kommer att bli underlag till den rovdjursproposition som regeringen kommer att lägga fram senare under våren.

”Vi ska ha livskraftiga stammar”
– Vi ska ha livskraftiga stammar i vår fauna, samtidigt som människor måste hinna anpassa sig till nya förutsättningar. Naturvårdsverket lämnar nu viktigt underlag i arbetet för ökad lokal delaktighet och ökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.
Naturvårdsverkets redovisningar är en del i arbetet för att komma fram med ett förslag, anser jordbruksminister Eskil Erlandsson. 
– För att kunna bygga en rovdjursförvaltning där naturvårdens, de boendes och de areella näringarnas intressen långsiktigt tillgodoses behövs en utökad dialog och delaktighet, kommenterar Eskil Erlandsson. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma