Får inte lämna viltvårdsområde
  • Elmia Game Fair

Får inte lämna viltvårdsområde

NotiserPublicerad: 2008-01-08 10:46

En markägare i Gävleborgs län vill bedriva jaktturism från sin gård. För att möjliggöra detta vill han att hans mark ska uteslutas från viltvårdsområdet där marken ingår.
Dock tycker både länsstyrelsen och länsrätten att marken är förhållandevis liten, men att ett uteslutande från viltvårdsområdet skulle ha en direkt negativ påverkan på jakten i viltvårdsområdet. Därför anser de att fastigheten inte uppfyller de förutsättningar som krävs för att få uteslutas från ett viltvårdsområde och säger nej till markägarens ansökan.
Markägaren anser att länsstyrelsen och länsrätten inte tar hänsyn till äganderätten eller till europakonventionens proportionalitetsprincip. Marken ligger i viltvårdsområdets ytterkant och ägaren menar att hans utträde skulle ha minimal påverkan på jakten och viltvården i området.
Markägaren överklagar nu ärendet till Kammarrätten.
Marken utgör 380 hektar av viltvårdsområdets totala cirka 22 000 hektar.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma