Färre älgskador på tall i Kronoberg
  • Granngården

Färre älgskador på tall i Kronoberg

NotiserPublicerad: 2012-04-05 10:05

Skogsstyrelsen som inventerat betestrycket och kommit fram till att betestrycket från älg har minskat i Kronobergs län.
– Nu har vi chansen att få våra blandskogar tillbaka, säger skogskonsulent Roland Winquist i Kronobergs län.

Det blir allt färre betesskador på tall i Kronobergs län. En av de största anledningarna till detta är att träden på hyggena efter stormarna Gudrun och Per har kommit upp i beteshöjd. Det handlar om stora områden, så trycket blir inte lika hårt per hektar.
Dessutom har vintern varit mild och det har inte varit så mycket snö, vilket betyder att älgarna kommit åt att äta av bärris och annat. Dessutom har omkullblåsta träd efter stormarna varit en extra källa till mat.

Ökad avskjutning har också hjälpt
– En viktig anledning är också att antalet älgar ser ut att ha minskat, att jägarna hörsammat behovet att ökad avskjutning, säger Roland Winquist.
Samtidigt påpekar Winquist att de gynnsamma förhållandena inte varar för evigt.
– När dagens stora arealer vuxit över beteshöjd kommer trycket på morgondagens hyggen att öka igen, om inte älgstammen hålls i nivå med fodertillgången, avslutar han.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB