Färre norska björnar
  • Granngården

Färre norska björnar

NotiserPublicerad: 2013-05-31 11:17

2012 registrerades 137 björnar i Norge, vilket är 14 färre än året innan och 29 färre än 2012. Av förra årets registrerade björnar var 51 honor och 86 hanar.

Detta framgår av en rapport som Bioforsk Svanfjord tagit fram i samarbete med Rovdata.
Beståndsmålet för den norska björnstammen är 13 föryngringar per år. Enligt beräkningar fick bara sex honor ungar under 2012, och lika många kullar föddes 2011 och 2010.
Under denna vår har färre björn registrerats på snö, vilket har gjort att Direktoratet for naturforvaltning, DN, varit mer restrikiv med att tillåta avlivning av björn. I vissa fall där skyddsjaktsansökningar på björn gjorts har man nekat tillstånd, och i stället försökt med andra åtgärder.
– Prioriteringarna blev gjorda med skadenivåerna 2012 och tidigare år som grund, och man har bedömt möjligheterna att utföra andra åtgärder än avlivning, hur många björnar det tidigare blivit fällt i området och framtida skadepotential, säger Knut Morten Vangen, seniorrådgivare på DN, på rovviltportalen.no.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB