Färre vildsvinskrockar
  • Allmogejakt

Färre vildsvinskrockar

NotiserPublicerad: 2013-06-24 09:51

Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet har antalet trafikolyckor där vildsvin är inblandat minskat med 17 procent jämfört med förra året. Troligtvis är det den långa kalla vintern som gjort att vildsvinsstammen inte växt lika mycket som den brukar.  Hittills har 1 002 olyckor med vildsvin anmälts i år, medan det anmäldes 1 211 olyckor under samma tidsperiod 2012.
Överlag har antalet viltolyckor ändå ökat med cirka tre procent om man jämför tidsperioden januari-maj. Förra året anmäldes 15 810 olyckor fram till i maj, medan det handlar om 16 752 olyckor. När det är kalvavstötning ökar antalet olyckor normalt med 50 procent, men i år har den ökningen varit knappt 20 procent.
Den mest ökande typen av viltolycka är den där rådjur är inblandat. 2012 skedde 12 723 olyckor med rådjur mellan januari-maj, i år är siffran 13 410. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB