Fiskar kan känna smärta
  • SVA

Fiskar kan känna smärta

NotiserPublicerad: 2011-06-16 15:56

I februari 2010 fick Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett uppdrag av Jordbruksverket att yttra sig i frågan om fiskar kan känna smärta eller annat lidande. De skulle även sammanställa det aktuella forskningsläget i frågan.

I dagarna lämnas rapporten ”Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande” till Jordbruksverket.

I rapporten visar man att en betydande majoritet av forskare menar att fiskar kan känna smärta, anpassa sitt beteende till andra individer och till olika situationer, likaså har de minne att reagera utifrån erfarenhet.


Förmåga att tänka komplext
En del fiskarter, bläckfiskar och vissa typer av skaldjur har förmåga att uppleva och har relativt komplexa tankefunktioner och utvecklad förmåga att uppleva smärta. Dessa har även ett kort- och långfristigt minne med förmåga att ge känslomässiga svar, social inlärning och de visar på individuella särarter med förmåga att ”lura” andra och göra planer för att nå sina mål. Det är av stor vikt att skydda sådana djur.

Bör skyddas från onödigt lidande
Även om uppfattningen om huruvida fiskar känna smärta eller har dessa egenskaper ifrågasätts då och då, så visar rapporten att det finns starka skäl för att fiskar ska behandlas med hänsyn till deras förmågor. Det innebär att de, precis som andra djur, bör skyddas från onödigt lidande, anser forskarna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare