Fler norska minkjägare önskas
  • SVA

Fler norska minkjägare önskas

NotiserPublicerad: 2011-06-21 16:21

Minken hotar flera fågelarter i den norska naturen. Att rekrytera fler jägare är det bästa vapnet i kampen mot denna främmande och skadliga art. Direktör Janne Sollie på Direktoratet för naturforvaltning, DN, uppmanar till ett större lokalt engagemang.

– Vi är helt avhängiga av ett lokalt engagemant för att vända utvecklingen. Minken hotar mångfald och produktivitet hos flera norska arter. Att utrota minken från norsk natur är omöjligt, men vi kan bli kvitt den temporärt från öar och holmar på gott avstånd från land. Det är dokumenterat i faktaunderlaget till handlingsplanen som Universitetet i Tromsø har tagit fram åt oss, säger Sollie till Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF.


Togs in av pälsfarmare
Minken infördes av pälsdjursfarmare i Norge på 1920-talet. Efter att de både rymt och blivit utsläppta har den etablerat sig i naturen med livskraftiga bestånd i alla delar av landet. Tätheten av mink är högst längs kusten, där den hittar mest föda. Minken kan påverka sina bytesdjur mycket hårt, särskilt för sjöfågel på öar och holmar.
Forskningen visar att flera fågelarter har försvunnit från häckningsområdena på grund av minken. Därmed utgör den en fara får både artrikedom och produktivitet, något som också hotar skyddsvärda arter i sjöfågelreservat.

Målmedvetna insatser gör skillnad
Därför har Direktoratet för naturforvaltning, DN, utarbetat en handlingsplan mot mink. Den fastslår att en god och målinriktad insats gör det möjligt att sänka tätheten väsentligt över större områden. I och med det sparkar Janne Sollie över bollen till jägarna, NJFF och markägare:
– En målinriktad insats handlar om både jakt och fångst, och organisering av arealerna från markägarna. Vi har redan goda exempel på att minken är borta från sjöfågelreservat tack vare lokala intiativ, säger Sollie till NJFF.

Minkfritt exempel
Ett exempel är Buholmans naturreservat i Osen (Sør-Trøndelag), där lokala jägare och naturintresserade redan för tio år sedan fick bort minken. Området har i praktiken varit minkfritt sedan dess och antalet häckande sjöfågel har ökat i jämn takt i skyddsområdet.
Handlingsplanen fokuserar också på att samla in ny kunskap och snabbt få ut den där den gäller - nämligen till de som utför de lokala insatserna. Därför lovar DN att jobba aktivt och målmedvetet med att etablera arenor för att sprida kunskapen till de som utför de praktiska arbetet. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare