Förbud att fiska med blysänken
  • Elmia Game Fair

Förbud att fiska med blysänken

NotiserPublicerad: 2007-04-23 17:02

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket vill även ha ett förbud mot att använda blysänken i fiskeredskap och bly som finns i en del konsumentprodukter.
Som Jakt & Jägare tidigare skrivit har en utredning om bly ammunition lämnats till regeringen.
I förslaget från de två myndigheterna föreslås en nationell begränsning av blyinnehållet i fiskesänken. Dessa ska enligt förslaget inte få innehålla mer än 0,1 viktprocent bly. Det ska gälla såväl sportfiske, husbehovsfiske som redskap för yrkesfiske. Både försäljning och användning av nya redskap som innehåller mer bly ska enligt förslaget förbjudas.
För yrkesfisket med nät föreslås att förbudet senareläggs eftersom alternativ är under utveckling.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma