Förbud att fiska med blysänken
  • SVA

Förbud att fiska med blysänken

NotiserPublicerad: 2007-04-23 17:02

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket vill även ha ett förbud mot att använda blysänken i fiskeredskap och bly som finns i en del konsumentprodukter.
Som Jakt & Jägare tidigare skrivit har en utredning om bly ammunition lämnats till regeringen.
I förslaget från de två myndigheterna föreslås en nationell begränsning av blyinnehållet i fiskesänken. Dessa ska enligt förslaget inte få innehålla mer än 0,1 viktprocent bly. Det ska gälla såväl sportfiske, husbehovsfiske som redskap för yrkesfiske. Både försäljning och användning av nya redskap som innehåller mer bly ska enligt förslaget förbjudas.
För yrkesfisket med nät föreslås att förbudet senareläggs eftersom alternativ är under utveckling.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare