Förlorade om Uppsalas lomål
  • Elmia Game Fair

Förlorade om Uppsalas lomål

NotiserPublicerad: 2014-06-19 10:06

Länsstyrelsen i Uppsala län fick igenom sitt förslag om en miniminivå på åtta familjegrupper av lodjur när viltförvaltningsdelegationen hade möte kring en ny förvaltningsplan för de stora rovdjuren den 17 juni, skriver Jägareförbundet på sin hemsida.

Jägareförbundet hade motsatt sig det förslaget och ansåg att miniminivån skulle vara fem familjegrupper. Under mötet fick detta förslag stöd från LRF och Jordägarförbundet.
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Folkpartiet ville ha en ännu högre miniminivå. De två förstnämnda organisationerna föreslog 14 familjegrupper och Folkpartiet 20.
Länsstyrelsens förslag gick igenom med en knapp majoritet, där polisen och tre politiska partier stod bakom förslaget. 
I september kommer mellersta förvaltningsgruppen ha möte, där Uppsala läns förvaltningsplan ska tas upp. Under detta möte ska landshövdingarna ta beslut om var de 68 familjegrupperna i området ska få vara. Kan de inte komma till beslut så tar Naturvårdsverket hand om frågan.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma