Forskare vill strypa ripjakten
  • Granngården

Forskare vill strypa ripjakten

NotiserPublicerad: 2011-09-15 12:26

När jakten på ripa blir för omfattande kan de gå hårt åt nästa års bestånd. Norska forskare uppmanar nu att man skjuter färre ripor än det som hittills har varit accepterat.

Tidigare har många menat att det går bra att skjuta uppemot 30 procent av riporna i ett bestånd. Man har antagit att det mesta kompenseras av ökad överlevnad för de som är kvar efter jakten.

En ny studie av radiomärkta ripor visar att detta är för högt, och att man bara kan skjuta ungefär hälften så många om man vill undvika en negativ effekt på nästa års ripbestånd.
När andelen som skjuts av underjakten låg runt 15 procent blev mycket av dödligheten genom jakt kompenserad av överlevnaden i resten av beståndet.
– Men samtidigt såg vi att när jaktuttaget var det dubbla så ger det stora negativa effekter på överlevnaden, säger forskaren Erlend B. Nilsen på Nors institutt for naturforskning till den norska nättidningen forskning.no.

Studerat radiomärkta ripor
Den nya studien är en analys av material från ett stort försök med över 200 radiomärkta ripor i Selbu och Meråker på slutet av 1990-talet. I skilda områden sköt man 0, 15 eller 30 procent av bestånden.
– Överlevnaden vid 15 procents jaktuttag skilde sig inte särskilt mycket från den vi såg i kontrollområden utan jakt. Detta är ett stort och representativt experiment, och vi menar att resultatet gäller många jaktområden, säger Erlend B. Nilsen till forskning.no.
I undersökningen visade sig överlevnaden vara 54 procent i de områden där man inte jagade alls, 47 procent i de områden där man sköt av 15 procent av beståndet, och så lågt som 30 procent i de områden där jaktuttaget låg på 30 procent.
– Den totala dödligheten vid 15 procents jaktuttag var inte högre än att nästa års häckningsbestånd blir väsentligt annorlunda jämfört med områden utan jakt, säger Erlend B. Nilsen till forskning.no.

Påverkar även dödligheten efter jakten
Under studien framkom även att den högsta avskjutningen också såg ut att ha negativ effekt även efter jakten.
– Vid frånvaro av jakt eller vid lagom stor avskjutning är det vanligtvis låg naturlig vinterdödlighet i ripbestånden i inlandet. Vid 30 procents jaktuttag är det i denna studie en tydlig ökning av vinterdödligheten, säger Erlend B. Nilsen till forskning.no.
– Orsaken till de låga bestånden vi har sett under de senaste åren är inte primärt en följd av för hård jakt, även om den på vissa ställen kan ha bidragit en hel del, säger forskare Hans Christian Pedersen till forskning.no.

Även andra faktorer spelar in
De låga bestånden kan också bero på både naturliga och andra förhållanden som inte direkt är kopplade till jakt. Det kan vara brist på smågnagare, ökade populationer av predatorer som räv, korp och kråka, liksom brist på växter eller förändringar i ripornas livsmiljöer.
När bestånden är låga är de också mer sårbara för andra dödliga faktorer, som jakt.
– Medan många av de andra negativa faktorer är svåra att göra något åt på kort sikt, så kan vi påverka jakten. Därför har vi under de senaste 10-15 åren försökt förstå hur jakten påverkar ripbestånden och hur man snabbt kan utföra en snabb jaktvård, säger Pedersen till forskning.no.

Olika bra jakt på olika ställen
– Jaktuttaget varierar nog väldigt mycket från område till område, menar Pedersen.
Populära områden kan ha en ganska bra jakt, medan andra områden kan vara skyddade på grund av begränsad tillgång. Där samma jägare återkommer år efter år har också mindre jakttryck.
– Många förvaltare har i dag infört en eller flera begränsningar, antingen i form av bag limit, kortare jakttid eller genom att sälja ett mindre antal jaktkort. Det betyder att jaktuttaget i dag är reducerat i de mest populära områden, berättar Pedersen för forskning.no.

Kräver beräkningar av höstbestånden
Utmaningen blir nu att skaffa sig kunskap om storleken på höstbestånden i olika områden. Detta kräver en tillräckligt god bedömning av bestånden före jakten, och ett problem är att det är svårt att uppskatta hela det norska ripbeståndet.
– Det är därför viktigt att veta vilka områden vi ska bedöma för att ha så korrekta värden som möjligt, som även kan överföras på områden som inte bedöms. Detta bör vi veta med mer eller mindre säkerhet för att veta hur många ripor som motsvarar 15 procent av beståndet, säger Pedersen.
– Våra resultat visar tydligt att jägare som lång sikt inte gynnas av att skjuta av en stor del av ripbestånden i höst, konstaterar Hans Christian Pedersen i forskning.no.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB