Fortsatt jakt på Färilavarg
  • Granngården

Fortsatt jakt på Färilavarg

NotiserPublicerad: 2013-03-20 10:12

(Uppdaterad version) Naturvårdsverket tog beslut att tillfälligt stoppa skyddsjakten på vargen i Färila efter att två föreningar överklagat den. Nu upphör det tillfälliga avbrottet och länsstyrelsen tillåter jakt efter en ungvarg.

Nu upphör det tillfälliga avbrottet eftersom Naturvårdsverket konstaterar att ingen av de båda föreningarna som överklagat jakten – Wolves in Scandinavia och Wolf Association Sweden – har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. En förening måste uppfylla vissa kriterier för att ha talerätt i miljöfrågor. Bland annat att de ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre års tid, vilket de två föreningarna inte har.

Vargar från Prästskogsreviret
I måndags kom provsvar på DNA-analyser av spillning som hittats i trakten. Det visar att det är vargar från Prästskogsreviret som rör sig kring Färila. Dock har spillningarna legat ett tag och har ingen omedelbar koppling till de angrepp på hunder som skett.
Skyddsjakten riktar in sig mot en ungvarg. Den ska starta efter spår- eller synobservationer i eller i närheten av tättbebyggt område, eller där en ny skada skett och kvalitetssäkringen visar att det är varg. Länsstyrelsen uppmanar boende i Färila att rapportera in observationer av varg eller vargspår.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB