Fyra järvar sköts från helikopter
  • Granngården

Fyra järvar sköts från helikopter

NotiserPublicerad: 2013-01-18 16:43

Fyra järvar, två hanar och två honor, har skjutits från helikopter av länsstyrelsens utsedda skyddsjägare. Sammanlagt var det sex järvar i Jämtlands renskötselområde som skulle avlivas med stöd av ett skyddsjaktsbeslut som togs den 29 november.

Skyddsjaktstiden gick ut den 15 januari.

Järvarna sköts i anslutning till samebyarnas kalvningsområden, där det under flera år dokumenterats en tät järvpopulation.

Länsstyrelsen har bedömt att det är befogat med en begränsad skyddsjakt på järv innan järvarna föder sina ungar från månadsskiftet januari-februari. Skyddsjakten har i så fall en marginell påverkan på hela populationen i Jämtland, anser myndigheten.
Enligt 2012 års inventeringar finns det cirka 170 järvar i länet. Det motsvarar drygt 20 procent av Sveriges järvstam.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB