Ge EU din åsikt om vapenfrågor
  • SVA

Ge EU din åsikt om vapenfrågor

NotiserPublicerad: 2013-05-06 10:10

EU har stort fokus på vapen och som en del av detta lanserar nu EU-kommissionen  en offentlig enkätundersökning om vapen. Syftet med undersökningen är att få fram en gemensam strategi för att minska olaglig användning av vapen och få allmänhetens stöd för en skärpning av befintliga EU-regler kring lagligt innehav och förvärv av civila vapen.
Danmarks Jægerforbund uppmanar sina medlemmar att svara på enkäten, eftersom de menar att det är viktigt att enkätsvaren visar att det inte behövs hårdare regler kring legala vapen. Organisationen anser att det inte finns behov av ytterligare åtstramning och att sådana i så fall kan innebära att det blir svårare för jägare att köpa, inneha och förvara sina vapen.

Enkäten finns här.
Längst upp till höger på enkätsidan går det att välja svenska som språk i enkätformuläret.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare