Här finns kort för fjälljakten
  • Pinewood

Här finns kort för fjälljakten

NotiserPublicerad: 2014-08-07 11:48

Den som vill jaga småvilt på icke kvoterade områden i jämtländska renbetesfjäll kan från och med den 20 augusti köpa dygnskort via återförsäljare, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län på sin hemsida. 
På www.natureit.se finns en förteckning över återförsäljare. Jakttillståndet ska även aktiveras tidigast fem dagar före planerad jakt via hemsidan med inloggningsuppgifter som står på jakttillståndet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB