HD prövar Untorparn-målet
  • Sunne Jaktmässa

HD prövar Untorparn-målet

NotiserPublicerad: 2006-04-28 14:12

Än är inte det uppmärksammade fallet med björnen Untorparn som sköts norr om Orsa avgjort. HD, Högsta domstolen, har nu meddelat prövningstillstånd.
I praktiken blir det en prövning i Högsta domstolen om det går att dömas för att ha brutit mot Naturvårdsverkets förbud mot åteljakt på björn.
I augusti 2001 sköts björnen Untorparn norr om Orsa och de fem jägare som var med åtalades för jaktbrott. De anklagades för att ha skjutit björnen vid en åtel. Det var förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Jägarna har nekat till att ha ägnat sig åt åteljakt. Men de dömdes till tre månaders fängelse vid Mora tingsrätt.
När målet sedan togs upp av hovrätten friades jägarna. Rätten ansåg att det inte klart framgår att en överträdelse av åteljaktsförbudet faller inom ramen för straffbestämmelsernas tillämpningsområde.
Hovrätten ansåg att ett oklart rättsläge inte får drabba den enskilde.
Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen av riksåklagaren. Högsta domstolen ska därmed avgöra om Naturvårdsverkets förbud mot åteljakt på björn kan leda till straff.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster