Ingen lojakt i Njaarke sameby
  • Allmogejakt

Ingen lojakt i Njaarke sameby

NotiserPublicerad: 2013-04-29 14:47

Njaarke sameby i Jämtland har ansökt om skyddsjakt på fyra lodjur i deras vinterbetesområde kring Suljätten i Kall.
Samebyn menar att de fyra lodjuren, en hona och hennes tre årsungar, har specialiserat sig på att döda vuxna renvajor. Till länsstyrelsen uppger de att de hittat mer än ett 30-tal lodjursdödade renar. Dessutom misstänker de att det finns fler än de fyra lodjuren i området.
Länsstyrelsen säger däremot nej, eftersom de menar att antalet lodjur minskat i länet under de senaste åren, Den senaste inventeringen visar att det bara finns 15 föryngringar, och miniminivån i länet är 19 föryngringar. De bedömer också att de skador som samebyn hänvisar till inte är att betrakta som allvarliga. De tycker att man bör utvärdera de förvaltningsåtgärder som redan genomförts i området innan man tar till ytterligare åtgärder.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB