Ingen satsning på att hitta dvärgbandmask
  • Granngården

Ingen satsning på att hitta dvärgbandmask

NotiserPublicerad: 2010-04-08 18:14

Jordbruksminister Eskil Erlandssonser ser i nuläget inga skäl att vidta några fler åtgärder för att undersöka förekomsten av hundens dvärgbandmask i Sverige.

Det är riksdagsman Ulf Berg, m, som i en skriftlig fråga till jordbruksministern undrat om några initiativ ska tas i frågan om dvärgbandmasken, bland annat mot bakgrund av att parasiten finns i både finska vargar och älgar.
Jordbruksministern konstaterar att det säkraste sättet att övervaka förekomsten av Echinococcus granulosus är att leta efter cystor hos djur som är mellanvärdar för parasiten. Det sker kontinuerligt genom veterinärbesiktning vid slakt av all boskap, inklusive renar, samt vid undersökningar av älgar.
– Den övervakningen ger enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, en större säkerhet än att undersöka tarminnehållet från vargar, skriver Eskil Erlandsson, som tillägger att det inte heller har gjorts några fynd av dvärgbandmask hos vargar som obducerats av SVA.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB