Ingen skyddsjakt på tallbetande älgar
  • Granngården

Ingen skyddsjakt på tallbetande älgar

NotiserPublicerad: 2011-03-23 17:44

Redan i slutet av 2009 ansökte Gustaf af Wåhlberg i Skedemosse på Öland om skyddsjakt på älg för att skydda den nyplanterade tallskogen. Länsstyrelsen sade nej. Då överklagade Gustaf af Wåhlberg ärendet till Naturvårdsverket.

– Det är ett allvarligt problem för en företagare att inte kunna genomför tallföryngring trots stora åtgärder och ekonomiska utgifter, stod det skrivet i överklagandet. 
När tallskogen i Skedemosse planterades 2003 fanns det betydligt färre älgar på Öland än det gör i dag. Gustaf af Wåhlberg menar att det därför borde utgå kompensation och åtgärder för att skadorna ska minska.

Skyddsjakt sista utvägen
Enligt länsstyrelsen ska skyddsjakt betraktas som den absolut sista utvägen. Tallskogen ingår i Borgholms älgskötselområde och länsstyrelsen anser att älgstammen ska regleras genom jakt för att passa de areella näringarnas intressen.
Även Naturvårdsverket avslår af Wåhlbergs ansökan. I beslutet skriver de att älgstammen bör regleras under den ordinarie jakttiden.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB