Ingen utökad lojakt i Värmland
  • Sunne Jaktmässa

Ingen utökad lojakt i Värmland

NotiserPublicerad: 2008-05-06 13:04

Naturvårdsverket avslår en ansökan om utökad lodjursjakt i Värmland, som kom från Jägarnas Riksförbunds Värmlands-distrikt och gällde 20 lodjur utöver de tio som tilldelats.
– Den avskjutningen påverkade inte stammen i märkbar omfattning, anser JRF-distriktet.
I beslutet hänvisar Naturvårdsverket till försiktighetsprincipen. Verket vill inte att jakten ska ha en negativ verkan på lodjursstammen. Enligt förvaltningsmålen ska lodjursstammen inte minska. Att helt ta bort lodjurens påverkan på lodjursstammen går inte. Det skulle medföra en så stor minskning av antalet lodjur att det inte vore förenligt med de mål som riksdagen satt upp, anser Naturvårdsverket.
Enligt Naturvårdsverket saknar en sådan förvaltningsåtgärd också stöd i lagstiftningen, vilket enligt verket framgår i ett JO-beslut från 2004.
”Tilldelningen på tio djur är anpassad till rovdjurspolitikens mål. Någon ytterligare tilldelning kan mot denna bakgrund inte medges”, skriver verket i sitt beslut som är undertecknat av enhetschefen Susanna Löfgren samt avdelningschefen Klas Allander.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster