Inget besked om vargjakt på försök
  • SVA

Inget besked om vargjakt på försök

NotiserPublicerad: 2008-06-12 08:58

S-politikern Ann-Kristine Johansson har frågat i riksdagen om jordbruksminister Eskil Erlandsson kommer att vidta några åtgärder för att låta Värmland bli ett försökslän för vargjakt.
Svaret från Eskil Erlandsson är att det är bäst att först gå igenom de yttranden om rovdjursutredningen som kommit in. Remisstiden gick ut den 2 juni.
– Det vore att föregripa den analys som måste göras på det här viktiga området om jag redan nu uttalade mig om enskilda förslag, kommenterar Eskil Erlandsson.
– Däremot är jag positiv till att den regionala nivån får ett större ansvar än idag för förvaltningen av de växande rovdjursstammarna även om det återstår en del aspekter som måste utvecklas och anpassas för detta, tillägger jordbruksministern.
Miljöministern kommer att ge Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer föreslå hur en regional rovdjursförvaltning skulle kunna utformas.
– Regeringen tänker således arbeta för att åstadkomma en ändamålsenlig rovdjursförvaltning som kan möta och tillgodose de behov som finns från lokalbefolkning, jägare och tamdjursägare utan att för den skull ge avkall på det långsiktiga bevarandet av våra stora rovdjur, meddelar Eskil Erlandsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare