• Jaktkryssningen

Inventering tyder på växande älgstam

NotiserPublicerad: 2009-11-13 22:44

Spillningsinventeringar i Örebro och Värmland tyder på att älgstammen är på väg uppåt. Inventeringarna som utfördes i våras visar hur älgstammen varit fördelad under vintern och lokalt har älgtätheten varit över 15 älgar per 1 000 hektar under vintern, rapporterar Svensk Jakt. Det har föranlett Jägarförbundet att varna för en ny älgexplosion om inte inventeringsresultaten får genomslag i avskjutningen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsPangauktion
  • AnnonsGyttorp Norma