Inventering tyder på växande älgstam
  • Granngården

Inventering tyder på växande älgstam

NotiserPublicerad: 2009-11-13 22:44

Spillningsinventeringar i Örebro och Värmland tyder på att älgstammen är på väg uppåt. Inventeringarna som utfördes i våras visar hur älgstammen varit fördelad under vintern och lokalt har älgtätheten varit över 15 älgar per 1 000 hektar under vintern, rapporterar Svensk Jakt. Det har föranlett Jägarförbundet att varna för en ny älgexplosion om inte inventeringsresultaten får genomslag i avskjutningen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB