Jägare vaktar mot järvattacker
  • Allmogejakt

Jägare vaktar mot järvattacker

NotiserPublicerad: 2013-07-01 11:18

I Øysre Slidre, Norge har många får dödats och skadats i järvattacker. Fårägare har bett om hjälp från Statens Naturoppsyn, SNO, men det enda de gjort är att registrera de djur som angripits.

Nu har jaktlagen i kommunen gått samman och turas om att vakta, ifall järven går till angrepp igen. Det kräver en hel del tur och skicklighet, eftersom det är många får utspridda över ett stort område.

Jägarhjälp från andra kommuner?
– Om det inte blir en lösning på situationen väldigt snart så kan det bli aktuellt att be om hjälp från jägare i andra kommuner. Blir vi tvungna att hålla uppe jakttrycket en länge tid utan annat än ekonomisk hjälp från myndigheterna så blir det svårt att klara det med vårt eget folk, säger kommunens ordförande Kjell Berge Melbybråten till Avisa Valdres.
Kommunen har upprättat en dygnet runt-öppen telefon dit folk kan ringa och rapportera kring järv och får. Många i bygden är engagerade i situationen och det pågår en ständig kommunikation med fårägarna, med Mattilsynet, SNO och andra berörda instanser.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB