Jägare vill inte utrota Ölands vildsvin
  • SVA

Jägare vill inte utrota Ölands vildsvin

NotiserPublicerad: 2012-03-14 09:34

Efter LRF:s utspel om att alla vildsvin på Öland ska utrotas drar jägarna på ön i bromsen. Eftersöksjägaren Magnus Sandin i Byxelkrok påpekar att vildsvinen numera tillhör den svenska faunan och att jakt regleras som för andra jaktbara vilt.

– Om nu någon tror att det är ok med en vildsvinsvendetta och skjuter så fort ett vildsvin visar sig, ska de vara medvetna om att jakttiden för vuxna vildsvin avslutas 15 februari och tas åter upp 16 april, kultingförande sugga är fredad hela året, säger Magnus Sandin till Ölandsbladet.
Han medger att vildsvin ofta orsakar skador på grödor, men menar att de inte bökar urskiljningslöst.

"Bökar mest på gamla vallar"
– De älskar gamla vallar med vitrot, vilket också betyder att den som brukar marken ej heller har skött den. De går sällan på en ny vall. Däremot gillar de mjölkmogen havre och vete. Men har man gris på sina marker ska man undgå att så sådana grödor mot skyddande skogspartier. Så då hellre korn där, säger han till Ölandsbladet.
Magnus Sandin påpekar även att utrotning strider mot lagen och att en sådan skulle kräva medel som han själv inte kan ställa sig bakom. Han efterlyser dialog, kommunikation och lag i vildsvinsfrågan.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare