Jägarprotest mot reservatregler
  • Granngården

Jägarprotest mot reservatregler

NotiserPublicerad: 2013-02-04 09:51

I Halland planerar länsstyrelsen att utöka Ekeredsreservatet från två hektar till 34. Det väcker protester bland jägare, som menar att det riskerar att orsaka svält bland viltet i området.

I dag består Ekeredsreservatet på Hallandsås av två hektar mark. Länsstyrelsen vill öka arealen till 34 hektar för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i områdets skogar, lövskogar och kärr.
Jägarna tycker inte att det är någon bra idé, eftersom reservatsföreskrifterna orsakar stora problem för viltet. Jägareförbundet Halland har i sitt remissvar i ärendet skrivit att ett förbud mot stödutfodring inte går ihop med jaktlagen, och att markägare och jakträttsinnehavare har en skyldighet att bevara och främja vilstammar med stödåtgärder. 
Skribenten Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent, påpekar i remissvaret att de senaste vintrarna varit stränga och ”de flesta vilstammar minskade kraftigt i numerär”.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB