Jakt tillåts på kommunal mark
  • Granngården

Jakt tillåts på kommunal mark

NotiserPublicerad: 2010-12-10 08:36

I Torsås kommun, Kalmar län, har lantbrukare som arrenderar mark av kommunen länge haft problem med vildsvin som bökar upp grödorna. Enligt arrendekontrakten har jakt varit förbjuden på markerna som tillhör kommunen. 

Lantbrukarna vände sig till kommunen och bad dem tillåta jakt för att skydda sina grödor.
Nu har Torsås kommun beslutat att låta lantbrukarna jaga både vildsvin och gäss på markerna som arrenderas ut utanför deltaljplanerat område och eller samlad bebyggelse. Kommunen bestämde också att jakträtten i sin tur inte får arrenderas ut.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB