Jakten på Vittsjövargen stoppas ej
  • Granngården

Jakten på Vittsjövargen stoppas ej

NotiserPublicerad: 2014-09-09 10:06

Naturvårdsverket stoppar inte skyddsjakten på den riksbekanta Vittsjövargen. Beslutet om jakten överklagades dagen efter av en privatperson som Jakt & Jägare tidigare berättat. Även en förening överklagade beslutet senare.

Den 25 augusti beslutade länsstyrelsen i Skåne län om skyddsjakt på vargen. Beslutet skulle börja gälla omedelbart. Men enligt överklagandet från föreningen skulle beslutet inte få verkställas i avvaktan på att ärendet slutligen avgjordes, så kallad inhibition.

Inhibition avslogs
– Naturvårdsverket har gjort bedömningen att det inte fanns tillräckliga skäl för att stoppa jakten och avslog därför begäran om inhibition. Beslutet innebär att den pågående skyddsjakten får fortsätta tills vidare, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket, på myndighetens hemsida.
Överklagandet från privatpersonen tas inte upp överhuvudtaget. Där gjorde Naturvårdsverket bedömningen att personen inte är berörd och därför inte hade talerätt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB