JRF begär tolkning av allemansrätten
  • Sunne Jaktmässa

JRF begär tolkning av allemansrätten

NotiserPublicerad: 2009-01-28 11:08

Jägarnas Riksförbund vill ha en regeltolkning kring allemansrätten för att stävja att den utnyttjas kommersiellt.
Förbundet konstaterar att de kommersiella och andra aktiviteterna på marker, med hänvisning till allemansrätten, ökar. Det finns även ökade problem för jakträttsinnehavare och markägare att bedriva jakt- och viltvård på effektivt och säkert sätt.
Några exempel på aktiviteter där utövarna ofta låter bli att tillfråga markägare och hänvisar till allemansrätten är när uppköpare organiserar bärplockning, ridning och ridskolor, terrängkörning med olika motorfordon och när hundorganisationer ordnar utbildningar.
– Jägarnas riksförbund ser allemansrätten som en självklar del av den enskildes rätt, men överutnyttjande måste stävjas, skriver riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin. Han vill även att Naturvårdsverket informerar allmänheten och övervakande myndigheter om vad som gäller.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma