JRF får inte ta del av jaktkortsregistret
  • Jämtland Game Fair

JRF får inte ta del av jaktkortsregistret

NotiserPublicerad: 2009-08-13 23:36

Jägarnas Riksförbund, JRF, nekas ännu en gång tillgång till uppgifter ur jaktkortsregistret, denna gång av Kammarrätten, trots att Jägareförbundet fick rätt när det gjorde motsvarande överklagande.

JRF påpekar i sitt överklagande att de aktuella uppgifterna redan lämnas ut till Svenska Jägareförbundet, och att det är fel att göra skillnad mellan organisationerna. JRF har för avsikt att hantera de aktuella uppgifterna med hög säkerhet och att de inte blir tillgängliga för fler än fem personer. Men det räckte alltså inte.
JRF:s generalsekreterare Per Wanström ställer sig frågande inför domen:
– Vi är två organisationer som har anslag för det allmänna uppdraget inom viltförvaltningen. Vi har samma behov av att nå jägarna och därför behöver naturligtvis även vi tillgång till jaktkortsregistret, säger Wanström och fortsätter:
– Även Jägareförbundet överklagade Naturvårdsverkets beslut för ett antal år sedan. Jägareförbundet fick då rätt, men i vår nya ansökan fick vi avslag – trots att vi kan visa att vi har högre säkerhet än vad Jägareförbundet åberopade i sin överklagan.

Känsliga uppgifter
Naturvårdsverket ansåg att ett utlämnande skulle vidga kretsen av de som har tillgång till dessa mycket känsliga uppgifter samt att ett bifall riskerade att få prejudicerande effekt. Eftersom det inte stod klart att de begärda uppgifterna kunde lämnas ut utan fara för att vapen eller ammunition kunde komma till brottslig användning avslogs begäran.
Kammarrätten gör alltså samma bedömning som Naturvårdsverket i fallet med JRF och avslår överklagandet.
– Vi har inte tagit ställning till om vi ska vidare. Vi måste först analysera domen bättre, säger Per Wanström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma