JRF försvarar möjligheten att skjuta attackerande rovdjur
  • Granngården

JRF försvarar möjligheten att skjuta attackerande rovdjur

NotiserPublicerad: 2009-02-27 11:13

Paragraf 28 i jaktförordningen har under en prövoperiod gett möjlighet att skjuta varg, och andra stora rovdjur, som tänker gå till angrepp mot tamdjur utanför hägn. Nu ska Naturvårdsverket utvärdera hur det gått under prövotiden och bett om yttranden. 

Jägarnas Riksförbund, JRF, svarar att oron för att paragrafen skulle missbrukas har visat sig obefogad. JRF anser att utvärderingsperiodens längd är fullt tillräcklig. Därför bör förordningen permanentas i nuvarande skick.
De växande rovdjursstammarna sätter hård press på tamdjursägare i glesbygden.
– Av den anledningen ser vi en fördel i att ytterligare skärpa skyddet för den enskilde. Det ska finas en rätt att skydda sig själv och andra samt egen och andras egendom vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp, kommenterar Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.

Ska få skjutas vid bebyggelse
JRF anser även att björn, varg, lodjur och järv som uppträder i omedelbar närhet av mänsklig boning omedelbart och utan särskilt tillstånd bör få avlivas, oberoende av bevarandestatus.
– Dessutom bör lagar och förordningar anpassas. Enskilda människor ska inte riskera att försättas i oklara rättslägen och omedelbart behandlas som kriminella och få vapen beslagtagna. Det är något som ytterligare traumatiserar oförskylt uppkomna händelser när människor skjutit rovdjur i nödvärn, påpekar Ulf Kallin.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB