JRF Örebro vill ha färre lodjur
  • SVA

JRF Örebro vill ha färre lodjur

NotiserPublicerad: 2014-10-20 11:55

Jägarnas Riksförbund i Örebro län har skrivit ett remissyttrande kring länsstyrelsens förvaltningsplan för stora rovdjur i länet. Där poängterar de att de nivåer som föreslås ska ta hänsyn till övriga viltbestånd och till tamdjursbesättningar och även till hur situationen ser ut i angränsande län.
De anser att de miniminivåer för stora rovdjur som fastslagits av Riksdagen med råge är uppnådda och utifrån detta har de egna förslag om mini- och maxnivåer för rovdjuren i länet.
JRF Örebro säger där helt nej till varg i länet. När det gäller lodjur vill de se en miniminivå på fem föryngringar och max sju, och dessutom med lokal möjlighet till skyddsjakt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare