JRF vill ha allmän jakt på kronhjort
  • SVA

JRF vill ha allmän jakt på kronhjort

NotiserPublicerad: 2011-05-09 10:00

Jägarnas Riksförbund har skickat en skrivelse till regeringen om att komma till rätta med skador orsakade av kronhjort. JRF föreslår att man ska utreda om allmän jakt är ett bättre sätt att förvalta kronhjortstammen.

”Jägarnas Riksförbund hemställer att regeringen, med det snaraste, vidtar åtgärder för att stävja de snabbt växande skadeproblemen med kronhjort”, skriver förbundet.

– JRF ser kronhjorten som ett attraktivt högvilt att förvaltas via jakt, men detta kan inte tillåtas till vilken kostnad som helst, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Klagomålen från både markägare och jägare om lokala överetableringar ökar. Oron växer för att skogsbruket står inför ytterligare ett problemvilt i klass med älgen.
Jägare klagar på lokala fall av överbetning, där framför allt älgstammen påverkas negativt på grund av foderbrist. Markägare har problem med framför allt barkgnag på medelålders granskog och ”inbrott” i ensilagebalar.

”Drabbar ofta enskilda markägare”
– JRF är medvetna om att det finns möjligheter att reglera problemet via jakt men dagens regelverk tillåter endast jakt på vuxna djur inom så kallade kronhjortskötselområden. Eftersom kronhjorten uppträder lokalt är det ofta enskilda markägare som drabbas såväl inom som utanför skötselområden. Det har även ofta visat sig att möjligheten att via länsstyrelsen beviljas skyddsjakt har stora begränsningar, säger Ulf Kallin.
Jägarnas Riksförbund föreslår därför att Naturvårdsverket tillsammans med markägar- och jägarorganisationer får uppdraget att se över om inte allmän jakt är en bättre förvaltningsmetod.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare