JRF vill ha större och längre björnjakt i Dalarna
  • SVA

JRF vill ha större och längre björnjakt i Dalarna

NotiserPublicerad: 2008-09-29 13:35

JRF, Jägarnas Riksförbund, I Dalarna ansöker hos Naturvårdsverket om jakt på ytterligare 15 björnar i länet.

I år hade kvoten höjts med fyra björnar till 35. Björnjakten som började 21 augusti kan pågå till 15 oktober.
Redan den 28 september var samtliga 34 björnar utanför Dalarnas renskötselområde fällda.
– Med hänsyn till de senaste årens kraftiga ökning av björnstammen ansöker vi om jakt på ytterligare 15 björnar i Dalarnas län, kommenterar Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbunds Dala-distrikt.

Utökad och förlängd björnjakt
Han vill att jakten både utökas och förlängs.
– Med hänsyn till att man på stora områden ej kan använda löshund på grund av varg hemställer vi om att jakttiden förlängs till den 30 oktober, förklarar Malte Sandström.
En tilldelning av ytterligare 15 björnar skulle överensstämma med viltvårdsnämndens ursprungliga förslag, poängterar han.
– Vi anser att hänsyn måste tas till det sammanlagda rovdjurstrycket som föreligger i Dalarnas län, tillägger JRF-basen i Dalarna.
Riksdagens målsättning är 1 000 björnar i Sverige.
– Men i dag finns med all sannolikhet över 3 000 björnar i vårt land, vilket gör det svårt att förstå varför björnstammen fortfarande skall ha en stark tillväxt, säger Malte Sandström.
Även Jägareförbundet har hakat på och begär jakt på ytterligare 15 björnar i Dalarna. Men när det gäller jakttiden vill Jägareförbundet bara förlänga björnjakten i länet med två dagar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare