Krav i Västmanland att lobeslutet överklagas
  • SVA

Krav i Västmanland att lobeslutet överklagas

NotiserPublicerad: 2011-02-21 10:09

Flera ledamöter i viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län vill att länsstyrelsen överklagar Naturvårdsverkets beslut om lojakten. Att det lodjurstäta Västmanland ska vara med och dela på endast 30 lodjur i Mellansverige är orimligt, anser fem av ledamöterna.
”Beslutet saknar relevans gentemot verkliga förhållanden i regionen. Naturvårdsverkets centralistiska tillämpning av rovdjurspolitiken sätter helt riksdagens beslut om regional förvaltning av våra viltstammar ur spel”, skriver kvintetten.
Inventeringar visar att Västmanland har långt fler lodjur i Västmanland än den beslutade miniminivån för länet, konstaterar de.
”Därutöver har vi ett hårt rovdjurstryck i området då vargen etablerar sig alltmer i regionen. Därför ska vi, enligt riksdagens beslut, regionalt via länsstyrelsen få besluta över länets lodjursavskjutning”, kräver ledamöterna.
Därför bör länsstyrelsen överklaga Naturvårdsverkets beslut, begär Christer Eriksson, Berit Wallin-Håkansson, Claes Johansson, Sture Johansson och Per Nyström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare