Kritik mot att stoppa dubbel jakträtt
  • SVA

Kritik mot att stoppa dubbel jakträtt

NotiserPublicerad: 2010-11-19 15:45

Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen kritiseras av
Samernas riksförbund, SSR. De befarar att ambitionerna att ta bort den dubbla jakträtten på älg kan urholka samernas rättigheter.
Att både samer och andra jaktlag jagar på samma marker skapar onödiga konflikter, anser utskottet.
Förbundsdirektör Anders Blom på Svenska samernas riksförbund har en annan syn på frågan. 

– Samernas jakträtt är en del av renskötselrätten och den skyddas av grundlagen som egendom. Ett upphävande av rätten eller en inskränkning av den skulle strida mot grundlagen om det inte finns ett allmänt intresse. Att ensidigt gynna en rättighetsinnehavare i förhållande till en annan är inte ett allmänt intresse, deklarerar han i ett pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare