Kronhjortsjakt i Ånge stoppas
  • SVA

Kronhjortsjakt i Ånge stoppas

NotiserPublicerad: 2011-05-03 09:52

I juli förra året beslutade länstyrelsen i Västernorrland att ett område i Borgsjö och Torp, Ånge, skulle få registreras som kronhjortsskötselområde. Däremot var inte alla markägare tillfrågade. Nu häver Naturvårdsverket länsstyrelsen beslut.

När länsstyrelsen tog beslutet i juli stödde de sitt tillvägagångssätt på allmänna råd som avser Skåne län, vilket förenklat betyder att markägare i det berörda länet inte behöver tillfrågas. 
En av markägarna är Jan Gullmark, som reagerade på hur länsstyrelsen skötte frågan och gjorde en överklagan.

– Fadäsen hade kunnat undvikas eftersom jag vid ett tillfälle, tidigt under arbetet med bildandet, påpekade att det tilltänkta tillvägagångssättet inte var förenligt med gällande lag, säger Jan Gullmark till Sundsvalls Tidning.

Orsakar skador på skogen
På vissa platser i Västernorrland har kronhjorten blivit stationär. Djuren har smitit från sina hägn och förökat sig. Kronhjorten lever på att beta av barrträd, precis som älgen, så de orsakar skador för skogsägare.
– Om jag själv i egenskap av jakträttsinnehavare fått frågan om att gå med i kronhjortsskötselområde hade jag med stor sannolikhet anslutit markerna, eftersom jag inser att det för närvarande är enda sättet att få jaga kronhjort, säger Jan Gullmark till Sundsvalls Tidning.

Måste ansöka igen
I och med att Naturvårdsverket stoppade länsstyrelsens beslut ser det ut att inte bli någon jakt på kronhjort till hösten. Först måste man göra en ny ansökan och det måste gå fort. Dessutom krävs det att alla markägare i området ska tillfrågas. Enligt Jan Gullmark kan det handla om 500 markägare som inte kontaktades senast.
– Naturvårdsverkets beslut är en stor framgång för markägarna-jakträttsinnehavarna i Sverige. Beslutet klargör mycket tydligt vilka som har rätt att förfoga över jakten. Eftersom det i princip är samma lagstiftning som gäller när det bildas älgskötselområden får det stor betydelse i samband med övergången till nytt system för älgjakt. Med stor sannolikhet är beslutet prejudicerande, säger Jan Gullmark till Sundsvalls Tidning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare