Kurs om att möta rovdjursdrabbade
  • SVA

Kurs om att möta rovdjursdrabbade

NotiserPublicerad: 2011-09-15 15:33

Naturvårdsverket ska i höst köra en utbildning för sin personal där bland annat konflikthantering och kommunikation med chockade människor ingår.
Även Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen kör samma utbildning för sina medlemmar men då kallas kursen ”Rovdjurskommunikation”.

Utbildningen sker enligt modellen ”Dialog för naturvård”, en modell som tagits fram vid avdelningen för miljökommunikation vid Institutet för stad och land vid SLU.
– Utbildningen har använts tidigare för Naturvårdsverkets och länsstyrelserna personal, säger Pella Thiel från Rovdjursföreningen och anställd vid Institutet för stad och land vid SLU.

Bemöta chockade och upprörda människor
När det gäller kursdelen som behandlar rovdjursförvaltningen är ett av målen att eleverna ska ”ha utvecklat sin förmåga att hantera akut uppkomna konflikter och bemöta upprörda eller chockade människor.”
– Om man som myndighetsperson kommer till en plats där en djurägare fått får rivna eller träffar en markägare när länsstyrelsen beslutat att inrätta ett naturreservat på hans mark kan det bli en ganska knepig kommunikation, säger Cicilia Persson vid Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket började med kurserna 2008 och hittills har cirka 500 personer från Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner gått utbildningen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare