Lagändring om jaktbrott klubbad
  • Granngården

Lagändring om jaktbrott klubbad

NotiserPublicerad: 2011-05-19 11:56

Från den 1 juli blir förberedelse till grovt jaktbrott eller grovt jakthäleri straffbelagda brott. Onsdagen den 18 maj klubbades regeringens förslag om ändring av jaktlagen i riksdagen.

Lagändringen är även ett led i att leva upp till EU:s ministerråd, som fattat ett rambeslut i kampen mot organiserad brottslighet.
Två förändringar av jaktlagen röstades igenom av riksdagen den 18 maj. Dels införs en ny paragraf, 46 a §, som har följande lydelse:
”För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken”
Dels får paragraf 49 en ny lydelse (det nya tillägget kursivt):
”Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.”
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB