• Jaktkryssningen

Lagändring om jaktbrott klubbad

NotiserPublicerad: 2011-05-19 11:56

Från den 1 juli blir förberedelse till grovt jaktbrott eller grovt jakthäleri straffbelagda brott. Onsdagen den 18 maj klubbades regeringens förslag om ändring av jaktlagen i riksdagen.

Lagändringen är även ett led i att leva upp till EU:s ministerråd, som fattat ett rambeslut i kampen mot organiserad brottslighet.
Två förändringar av jaktlagen röstades igenom av riksdagen den 18 maj. Dels införs en ny paragraf, 46 a §, som har följande lydelse:
”För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken”
Dels får paragraf 49 en ny lydelse (det nya tillägget kursivt):
”Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.”
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt