Lagrådet klar med nya jaktlagen
  • SVA

Lagrådet klar med nya jaktlagen

NotiserPublicerad: 2010-06-10 14:48

Lagrådet hade inga avgörande invändningar mot regeringens nya förslag till jaktlag. De påpekanden som görs handlar om ordval och formuleringar som ska förtydliga lagen och regeringens intentioner med lagändringen.
Till exempel noterar lagrådet att lagförslaget kan tolkas som att det är lättare för länsstyrelsen att avregistrera ett älgskötselområde än ett licensområde som inte fyller kraven för registrering.
Lagrådet vill också ändra formuleringen om att ett licensområde ska medge avskjutning av minst en älgkalv, till att det ska medge en avskjutning av en älg. Detta för att undvika missförstånd.
För några dagar sedan redogjorde Jakt & Jägare för den nya lagen: /se/article.php?id=429518&context=60321

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare