Landshövdingens älgjakt var muta
  • SVA

Landshövdingens älgjakt var muta

NotiserPublicerad: 2006-11-14 10:03

Det var en muta när skogsjätten SCA bjöd Jämtlands landshövding Maggi Mikaelsson på älgjakt och middag. SCA-chefen Kenneth Eriksson fälls för bestickning. Landshövdingen fälls för mutbrott samt brott mot jaktlagen. Det sistnämnda eftersom hon även före mutjakten jagat utan jaktkort, vilket hon också erkänt.

Maggi Mikaelsson har däremot nekat till att jakten var en muta och hävdat att hon var naturlig som gäst i sin egenskap av ordförande för hushållningssällskapet, som är markägare för SCA:s jaktlag.
Men enligt tingsrätten är Maggi Mikaelsson alltid att betrakta som landshövding när hon inte medverkar i helt privata sammanhang.
Åklagaren har i sin tur pekat på att Maggi Mikaelsson som landshövding är ansvarig för länsstyrelsens handläggning av bland annat älgjaktsfrågor.
Därmed skulle hon kunna gynna jakten för bolagshöjdarna i skogsbolaget, bland annat genom att ge dem ökad tilldelning i älgjakten.

Utrett skogsbolagens framtid
Men framför allt har hon i egenskap av regeringens utredare av skogsfrågor sysslat med viktiga angelägenheter för skogsbolagens framtid.
Hennes skogsutredning har för övrigt kritiserats för att den kan hindra god förvaltning av älgstammen i jakten på minskade betesskador i skogen.
Maggi Mikaelsson, som dömts till dagsböter på 35 000 kronor, överklagar domen.
Står domen fast blir det omöjligt att representera som landshövding och till exempel bli bjuden på middag, eller älgjakt, säger Maggi Mikaelsson till Sveriges Radio.
Hon hänvisar till en skriftlig ”befattningsbeskrivning” för landshövdingar. I uppdraget ingår att skaffa sig en bild av läget i länet. Hennes älgjakt är ett exempel på det och jakten gav en inblick av hur älgstammen var i just den delen av länet.
SCA:s Kenneth Eriksson ska böta 30 000 kronor för bestickning, enligt domen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare