Länsstyrelsen vill tillåta skyddsjakt på varg i sameby
  • Granngården

Länsstyrelsen vill tillåta skyddsjakt på varg i sameby

NotiserPublicerad: 2011-04-11 09:50

Den 19 mars ansökte Ruhvten Sijte sameby om skyddsjakt på en varg. En varg har dokumenterats i det aktuella området mellan 19-27 mars, men man har inte kunnat spåra vargen mera noggrant på grund av bland annat dåligt väder.

Insamlade spillningsprov visar att det sannolikt är en hane som observerats i Tassåsens sameby i början av december.
Under den senaste tiden har länsstyrelsen i Jämtlands län kunnat dokumentera jaktförsök av varg, två dödade och en skadad ren i Ruhvten Sijte samebys område. 

Sprider renhjorden
Enligt samebyn har vargen orsakat spridning av hjorden och att renar inte vill vistas på det vanliga betesområdet, och därmed blivit otillgängliga för renbete på grund av väderförhållandena.
Även Handöldalens sameby har drabbats av vargens närvaro, men eftersom de precis håller på att flytta renar har man inte haft så mycket tid för att dokumentera och inventera eventuella skador.
Ruvtjen Sitje sameby har ökat sin bevakning av renhjorden och motat bort vargen. Men den har bara hållit sig borta tillfälligt. 

I en känslig period
Länsstyrelsen bedömer att den dokumenterade skadebilden i sig inte motiverar skyddsjakt på den aktuella vargen. Men då samebyarna är inne i en känslig period med insamling och flytt av renhjordar, högdräktiga vajor och annalkande kalvningsperiod, bedömer man att förekomst av varg i området kan leda till mycket allvarliga skador i form av dödade renar och skingrade hjordar.
Samtidigt strider vargens närvaro mot riksdagsbeslutet om att vargar inte ska etablera sig i renskötselområden.
”Sammantaget gör länsstyrelsen bedömningen att med hänsyn till gällande rovdjurspolitik och risker för allvarliga skaor för samebyn bör samebyns ansökan om skyddsjakt beviljas om vargen är kvar i området”, skriver länsstyrelsen i yttrandet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB