Länsstyrelser avråder från hundjakt
  • Granngården

Länsstyrelser avråder från hundjakt

NotiserPublicerad: 2010-12-14 18:27

Flera länsstyrelser avråder nu från att använda drivande hundar vid jakt. Snöförhållandena är på sina håll nu sådana att skaren bär hundarna, men inte exempelvis rådjur och hjort, som kan ha svårt att ta sig fram.
I Halland bedömer länsstyrelsen de rådande väderförhållanden innebär att jakt med hund på sina håll är ytterst olämpligt. Länsstyrelsen påpekar att det är upp till varje jägare att på plats bedöma lämpligheten att jaga med hund.
Länsstyrelsen i Östergötaland gör samma bedömning:
– Vi bedömer att det i nuläget inte behövs något beslut om "hundförbud", men att detta kan komma att omvärderas beroende på vädret, säger Thomas Modin på Länsstyrelsen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB