Ledarskribenter om vargen
  • SVA

Ledarskribenter om vargen

NotiserPublicerad: 2014-01-18 11:54

En rad ledarskribenter på svenska tidningar är kritiska till att licensjakten på varg stoppats.
”Ett system där myndigheterna beslutar om en sak (licensjakt) och det sedan omgående fastnar i juridikens kvarnar kommer snabbt att förlora sin trovärdighet. I längden kommer detta dessutom att ha en negativ inverkan på förvaltningen av Sveriges stora rovdjur”, skriver Mattias Olsson i Norrköpings Tidningar.
Läs ledaren här.

I Västervikstidningen tar Joakim Tholén ett brukarperspektiv:
”Då kan man med gott mod läxa upp den svenska landsbygdsbefolkningen, anklaga den för att vara trångsynt och skjutglad. För hur skulle man kunna förstå varför värmlänningarna i Torsby eller tjustborna i Gölpefall inte vill vandra med en hund i ett vargrevir, eller varför lantbrukarna oroas över gårdens boskap, när man inte delar deras vardag” skriver Joakim Tholén i Västervikstidningen.
Läs ledaren här

I Land Lantbruk & Skogsland varnar Kerstin Davidson för att den stoppade jakten kan leda till ökad tjuvjakt:
”Illegal jakt är givetvis inget som kan försvaras. Det är förvaltning av stammen som är önskvärd, och där ingår en kontrollerad jakt. Men nu leker naturvårdsorganisationerna med elden. Man söker konflikt och struntar högaktningsfullt i de människor som berörs av en växande vargstam. Det är synnerligen oansvarigt”, skriver Kerstin Davidson i Land Lantbruk & Skogsland.
Läs ledaren här.

I Skånska Dagbladet och Norra Skåne varnar man för att ideligen stoppad jakt kan minska acceptansen för varg.
”Att kon­stant för­ha­la be­slu­ten om skydds­jakt och li­cens­jakt på varg le­der till en makt­lös­het för de som drab­bas av var­gen och mins­kar ac­cep­tan­sen för det­ta rov­djur sna­ra­re än att bi­stå tron på att en viss sam­ex­i­stens ändå är möj­lig”, skriver de båda skånska tidningarna på ledarplats.
Läs ledaren här

I Barometern och Smålandsposten är det Martin Tunström som skriver:
”De miljögrupper som givits rätten att överklaga och som allt mer framstår som Goliat när de vill liknas som David motverkar nu sina egna syften och mål. Har de inte rätt att överklaga? Jo. Men organisationernas juridiska aktivism är långtgående. De motsätter sig inte bara licensjakten utan överklagar vanligen också beslut om skyddsjakt i enskilda fall.?Det går inte att bygga upp en rovdjurspolitik som saknar förtroende hos markägare, landsbygdsbor eller jägare”, skriver Martin Tunström.
Läs hans ledare här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare