Lobeslutet ska granskas
  • SVA

Lobeslutet ska granskas

NotiserPublicerad: 2011-03-09 10:26

Moderate riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson reagerar på den kraftiga kritik som riktas mot Naturvårdsverkets lojaktsbeslut. Han initierar nu en genomlysning av ärendet och är inte främmande för att det kan krävas nya politiska beslut.
Lojaktsbeslutet har mötts av stark kritik, främst från jägarorganisationerna men också en rad länsstyrelser. 30 lodjur fick skjutas i hela Mellansverige. I vissa län är stammarna överstora, medan andra inte kommer upp i det som kallas gynnsam bevarandestatus. Ändå var länen med kraftiga stammar tvungna att hålla igen, eftersom det nationella målet på 250 familjegrupper enligt bedömningarna knappt uppnås.
– Jag vill ta reda på hur man kan få det regionala inflytandet att fungera bättre. Jag tar initiativ till en utredning av Naturvårdsverkets beslut. Den måste göras av de två berörda departementen, miljödepartementet och glesbygdsdepartementet, säger Bengt-Anders Johansson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare