Lokförare måste anmäla viltkrockar
  • SVA

Lokförare måste anmäla viltkrockar

NotiserPublicerad: 2011-11-25 13:40

Regeringen har föreslagit att även viltolyckor med tåg ska omfattas av anmälningsplikt. Efter 1 juli nästa år ska det göras eftersök djur som körts på av fordon som går på räls.

Förslaget att ändra i jaktlagen kommer från regeringen i en lagrådsremiss, för att minska lidandet för vilda djur vid olyckor med exempelvis tåg. Alla förare av fordon på räls, till exempel lokförare, ska från och med 1 juli nästa år ha anmälningsplikt när det har inträffat olyckor där vilt är inblandat. Dessa typer av viltolyckor kommer då att hanteras på samma sätt som de olyckor som sker på vanliga vägarna.


Ersätts för eftersök
De eftersöksjägare som spårar vilt som körts på av rälsbundna fordon kommer att få ersättning för att genomföra eftersök på påkört vilt.
Anmälningsplikten gäller vid olyckor med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Det sker 4 500 olyckor varje år där tåg och vilt är inblandat, och det är mest älg och rådjur som blir påkörda.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare