LRF vill att åtlar ska kunna stoppas
  • Pinewood

LRF vill att åtlar ska kunna stoppas

NotiserPublicerad: 2013-05-30 10:50

LRF-stämman beslutade att förbundet ska driva att länsstyrelserna ska kunna förbjuda utfodring av vilt i län där viltutfodring orsakar stora problem i jord- och skogsbruket.

Under LRF:s årsstämma tog flera motioner upp frågan om stopp av utfodring av vildsvin. Styrelsen tog till sig motionerna och förklarade att de är beredda att verka för en lagändring.
Dock var styrelsen inte enig, eftersom styrelseledamoten Carl Wachtmeister reserverade sig mot förslaget. Han menar att stopp för utfodring inte är rätt väg, utan att det i stället behövs samarbete och samverkan.
Staffan Brunander, LRF Västra Götaland, höll inte med.
– Vi har försökt allt! Vi behöver ha ett utfodringsförbud, säger Staffan Brunander i Lantbruk & Skogsland.

Förslag om ny policy
Flera av stämmodeltagarna stödde styrelsens förslag om en lagändring. Dessutom föreslog Lars-Ove Johansson, LRF Sydost, att styrelsen ska ta fram en ny och tydlig policy i vildsvinsfrågan och en handlingsplan för att minimera skadorna på jord- och skogsbruk. Även detta förslag bifölls av stämman.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB