M-politiker vill stoppa fälljakt
  • SVA

M-politiker vill stoppa fälljakt

NotiserPublicerad: 2011-04-19 13:37

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har skrivit en motion till riksdagen där hon föreslår ett beslut om förbud mot jakt med levandefångst i fällor. Hon anser att metoden strider mot paragraf 27 i jaktlagen som föreskriver: ”Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.”

Marietta de Pourbaix-Lundin påstår att djur som fångas levande i fälla lider både fysiskt och psykologiskt. Bland annat skriver hon i motionen att djur har dokumenterade skador på klor och tänder efter att ha försökt ta sig ut, skador på ben, leder och muskler och tryckskador på hud och underliggade muskler på de djur som fångas i snara.
”Djur som fångas levande löper också risk för uttorkning, muskelskador och cikulationskollaps på grund av den fysiska ansträngningen som orsakar ändrade metabolit- och pH-nivåer i blodet och musklerna”, skriver Marietta de Pourbaix-Lundin.

Lider av stress
Djuren påverkas också av stark stress, anser Marietta de Pourbaix-Lundin. Detfår betydande förändringar av hormonerna, främst kortisol, enzymer, elektrolyter och pH.
Hon påpekar även att fångstredskap inte är selektiva. Andra djurarter än det tänkta riskerar att fångas i fällorna. Även om de senare släpps fria kan deras fortsatta överlevnad hotas på grund av den fysiska och psykologiska stress djuret utsatts för.
Marietta de Puorbaix-Lundin tror att jakt med fångstredskap ökar risken för illegal jakt och extremt högt jakttryck. Hon påstår även att fällor som inte används längre ofta lämnas kvar i markerna och utgör en risk för djur att skada sig på eller fastna i dem.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare